แดดอันตรายอย่างไร ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด

แดดอันตรายอย่างไร ทำไมสาว ๆ ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด